Har større tro på næringsliv enn sykehus på Biri

Rødt i Gjøvik vil at bindingen av tomta ved Vismunda på Biri oppheves og brukes til annet næringsformål.