Arbeiderpartiets ordførerkandidat Ingunn Trosholmen skriver i GD 4. juni nok en gang mye om hva hun ikke vil. Hun og Ap er mer opptatt av teoretisk ideologi enn av å søke og finne andre veier å løse Lillehammers utfordringer på. Ja, for det er nettopp løsninger offentlige innkjøp kan være, men jeg forstår at Ap ideologisk er imot – og velgerne bør merke seg partiets ideologiske motstand mot det private. Andelen sysselsatte i privat sektor i Lillehammer er da også merkbart lavere enn gjennomsnittet på landsbasis.

Apropos «katta ut av sekken» og Trosholmens fremstilling av at det er en avslørende nyhet at vi vil søke å sette ut på anbud deler av tjenesten innenfor helse og omsorg. "Fake news", kalles dette andre steder. Det har stått i vårt program hele tiden. Jeg skrev om våre forslag til løsninger innen helse og omsorg senest i april i avisa, og Trosholmen hadde til og med en diskusjon om det samme med vår andrekandidat Sunniva Steinstad i avisa i mars. Har hun glemt det?

Igjen blir vi servert den samme leksen om de ansattes arbeidsvilkår. Har Trosholmen også glemt at det er kommunen selv som vedtar kravene som skal stilles ved offentlige innkjøp? Alle tjener på et seriøst arbeidsliv, det skulle bare mangle, så noe av det viktigste man gjør ved offentlige innkjøp er å ha riktig bestillerkompetanse i kommunen som stiller de riktige krav.

Igjen får vi også servert den samme leksen fra Ap og Trosholmen om at vi visstnok har manglende kunnskap – denne gangen har vi manglende kunnskap om dagens mottakere av velferdstjenester. Før årsskiftet skrev Trosholmen at jeg hadde mye å lære om barn. Er det virkelig på et slikt nivå vi ønsker debatten skal være? Det oser av arroganse og nedlatenhet. La oss holde oss til sak.

Ifølge Ap er alle dagens mottakere av tjenester like, og de har kun behov for en ting – raskest mulig hjelp. Ap har altså ikke tillit til at mennesker som har levd et helt liv med å ta egne valg skal kunne gjøre det når de blir syke og gamle, Ap har derfor isteden tydelig bestemt at slikt behov har ikke innbyggerne i Lillehammer. Jeg tror derimot at folk også i Lillehammer har ulike behov og ulike ønsker. Lillehammer Høyre vil ha et Lillehammer med muligheter for alle, der vi ser både fellesskapet og enkeltmennesket. Da handler det for oss i Høyre om ideologi, fordi vi har troen på individets frihet. Et godt samfunn er tett vevd sammen av individ og fellesskap.

Så kan vi gjerne gjenta det vi har skrevet tidligere, til Trosholmens informasjon: Lillehammer Høyre vil utvikle gode og trygge velferdstjenester for innbyggerne sammen med alle de dyktige medarbeiderne som jobber i sektoren. Det handler om nok tilgjengelige plasser, men også om å utvikle kvaliteten i tilbudet. Det blir stadig flere eldre i årene fremover, også på Lillehammer. Vi lever lengre, mange ønsker å bo hjemme lenger, samtidig som sykdomsbildet er mer sammensatt. Da er vi nødt til å ha flere tanker i hodet på en gang.

Økt kapasitet, mer bruk av velferdsteknologi og nye måter å organisere tjenestene på. Dette spørsmål vi vil jobbe med hvis vi får styre på Lillehammer. Vi tror at det går an å finne bedre løsninger for å gi innbyggerne et bedre tilbud, både i kommunal og privat regi.