Postloven er blitt endret. Konsernsjef i Posten Norge, Tone Wille, sier 2. september til Nettavisen at fra 1. juli neste år blir det postombæring annenhver dag, og antyder ytterligere færre ombæringsdager i nær fremtid.

Posten skal fram – har vært et ordtak. Det har det offentlige raskt og effektivt sørget for, helt til Norge ble underlagt EØS-avtalen. Etter 1994 er det EU sine regler som gjelder. Det innebærer at lønnsomme offentlige tjenester skal konkurranseutsettes i et marked. Det vil si tilrettelegging for privatisering. Det utfordrer dagens ordning med enhetsporto.

Arbeiderpartiet la ned veto mot innføring av EUs tredje postdirektiv i 2012. Et vedtak som ble opphevet av statsminister Erna Solberg (Høyre) i 2013. Det er dette direktivet som nå får uttelling i den nye postloven.

Postkunder ble tidligere behandlet på en likeverdig måte – i hele landet – både hva angår post-, pakke- og banktjenester. Det sørget det offentlige for.

Med den nye postloven, er de lønnsomme mest post- og bankvolumene blitt privatisert. Heretter må folk i utkanten belage seg på å bruke opptil 12 timer for å hente posten. Alternativet er dyrere porto. Ulønnsom postombæring for Posten Norge AS (det offentlige), overlates mer og mer til den enkelte å selv sørge for. Dermed oppstår det en forskjellsbehandling på posttjenester ut fra hvor du bor geografisk.

Har norske politikere med den nye postloven sørget for å lovfeste lengre betalingsfrister på regninger, svarfrister o.l., slik at folk ikke urettmessig blir pålagt å betale inkassogebyrer?

I dag bruker folk internett får vi høre fra toppsjefer og politikere, som selv er storforbrukere av private budtjenester – dekket av firmaet eller det offentlige – for å få «sin» post raskt fram.

Har våre politiske myndigheter glemt at mer enn 400 000 nordmenn – av en befolkning på ca. 5 300 000 – ikke er tilkoblet internett? De kan da ikke få lest aviser og nyheter, eller utført bank- og offentlige tjenester o.l. digitalt.
I tillegg er det slik at flere steder vedlikeholdes ikke ulønnsomme nettløsninger, eller at de legges ned. EU-tilpasningen (privatiseringen) av telenettene medfører at det er ikke lengre en offentlig oppgave å sørge for nett-dekning til alle. Nåer det markedet som bestemmer.


Mellom 300 -350 000 nordmenn har internett – men er av ulike årsaker ikke i stand til å bruke digitale hjelpemidler selv. Det vil si de er avhengig av hjelp fra andre.

Det er altså nærmere 750 000 nordmenn som er indisponible på nettbaserte løsninger. Likevel legges postombæringen ned.

Hvor er politikerne og hvorfor er ikke dette et tema i valgkampen?

Jørund Hassel, Lillehammer Nei til EU