Lillehammer kommune har i samarbeid med professor Rolf Rønning og egne medarbeidere gjennomført et seriøst og grundig arbeid for å finne ut hva beboerne på Helsehuset mener om livet sitt.

En ting som går igjen i svarene fra beboerne, er ønsket om å bli stimulert fysisk og mentalt. Oppholdet på Helsehuset ser de fleste på som «oppbevaring». De vil så veldig gjerne bli tatt på alvor og leve et «leveverdig liv».

Undersøkelsene viser at vi har mye positivt å bygge på. Nå er spørsmålet hvordan man kan gi livet til beboerne en ekstra kvalitet som åpenbart vil bidra vesentlig til bedre trivsel. Forskningen på demens viser at stimulanser av tilnærmet enhver art er den beste måten å forsinke utvikling av sykdommen på.

Forskjellige former for «gymnastikk» eller samarbeide med frivillige foreninger innenfor sang og musikk kan være elementer i en fremtidig «aktivitetsplan». Søre Ål Bo og Servicesenter har hatt stor suksess med bingo og «bowling».

På denne måten vil vi i fremtiden ikke diskutere «mot» hverandre, men «med» hverandre for å utvikle gode og realistiske løsninger som vil bidra til et rikere og bedre liv for beboerne på Helsehuset.

Jonas Øglænd, Lillehammer