Gå til sidens hovedinnhold

Har vi råd til å bruke 400 millioner på Olympiaparken?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Olympiaparken AS har i sin plan datert 25.03.2019 forutsatt et investeringsbehov på 248 millioner kroner. På bob- og Akebanen alene beregner de å måtte bruke 86 millioner. I tillegg kommer det årlige driftstilskuddet fra kommunen på 15,5 millioner. De neste ti årene vil dette til sammen beløpe seg til 400 millioner kroner ut av felleskassen.

Har vi råd til dette når helse og omsorg og skole får kuttet sine budsjetter med hard hånd? De såkalte «verdimessige ringvirkningene» av OL-anleggene er i beste fall meget tvilsomme.

Svaret må altså bli: Nei, vi har ikke råd! Og hva gjør vi så?

Vi må først og fremst senke ambisjonsnivået fra «verdensklasse» til en nøktern Lillehammer standard med bakkekontakt.

Terje Rønning (V) foreslo i 2018 å kvitte seg med bob- og Akebanen. Med et investeringsbehov på 86 millioner kroner er bob- og Akebanen det dyreste anlegget. Det vil derfor være meget naturlig å ta opp til ny vurdering om det er forsvarlig å fortsette driften.

Olympiaparken har et betydelig kommersielt potensial som ikke er utnyttet i dag. Det kan best ivaretas av et eget selskap med næringslivsinteresser på eiersiden.

Den ordrike og tallfattige planen må reduseres til driften av anleggene. Kostnadene må finansieres av brukerne.

Vil du likevel holde fast på planen fra Olympiaparken? Hvor vil du ta de 400 millionene fra? Det må gå på bekostning av noe annet.

Jonas Øglænd, Lillehammer