Hardt straffa etter spelar-rot: 12 år gammal feil øydela for Dombås

Dombås spelte med to spelarar som ikkje hadde papira i orden, nå mistar dei moglegheita til opprykk og kretsmeisterskap. Dombås har klaga saka vidare til ankeutvalet i NFF.