Hareide unndrar seg E6-ansvar

DEL

gd mener
Øyer kommune kan komme til å nekte godkjenning av Nye Veiers reguleringsplan for E6. Kommunen vil at Nye Veier AS skal ta ansvar for å bygge gang- og sykkelveg langs fylkesvegen mellom Storhove og Granrudmoen, og også legge til rette for et framtidig næringsareal ved Ensby.

Det vi ser, er baksiden av vår tids måte å bygge veg på. Et rikspolitisk mål om «mest mulig veg for pengene» utløser en jakt på kostnadskutt hinsides hva vi så da Staten sist bygde veg i Gudbrandsdalen, enten vi snakker om E6-etappen Frya – Sjoa, eller om de løsningene vi fikk med den nye bruforbindelsen mellom øst og vest for Lågen på Tretten. Om utbygger heter Nye Veier AS eller Statens vegvesen, er oppdraget nå først og fremst å bygge for nasjonen. Lokalsamfunn som berøres, og som må avgi arealer et trangt dalføre har knapphet på, skal kompenseres så lite som mulig.

I Øyer oppleves dette akkurat nå som en konflikt med Nye Veier AS. Nye Veier gjør ikke annet enn det selskapet er satt til. Akkurat nå på vegne av samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF), som toer sine hender, og som ikke har noen planer om å påvirke Nye Veiers arbeid i Gudbrandsdalen.

– Det er viktig at Nye Veier AS gis nødvendig handlingsrom til å prioritere og å legge opp en effektiv langsiktig gjennomføringsstrategi for sin virksomhet, skriver Hareide, i et svar til stortingsrepresentant Bengt Fasteraune.

Hareide bekrefter dermed at E6 i Gudbrandsdalen ikke lenger ligger på politikernes bord. KrF-statsråden er like opptatt av å begrense Statens ansvar for den nye vegens omgivelser som forgjengerne fra Frp var. Bygging er avhengig av dølenes vilje til å gi etter for det meste av det som kan gjøre vegen billigere og mer lønnsom.

Når gevinstene ved nye måter å organisere prosjekter på er tatt ut, blir lokale ønsker og hensynet til berørte lokalsamfunn salderingspost i jakten på hvordan kostnader kan holdes nede. Dette er mulig blant annet fordi utbyggerne møter kommunene en og en. Øyværingene risikerer å bli stående venneløse fordi det er forventninger om framdrift på begge sider, akkurat slik Ringebu ble anklaget for å ha forårsaket stopp i byggingen lenger nord.

Vi heier på både Nye Veier AS og et Statens vegvesen som kan konkurrere om å bygge billig og bra. Vi etterlyser samtidig politikere som gir beskjed om at Staten selvsagt skal ta den kostnad det er å gi lokalsamfunn en real kompensasjon. Ny E6 skal være en effektiv og trygg transportkorridor for gjennomgangstrafikken. Men Statens ansvar må være videre enn som så.

Han kan stanse ny E6 ved Øyer-grensa: – Hvis ting ikke løser seg, må vi gjøre et valg

Frykter for trafikksikkerheten med ny E6 i Øyer: – Her kjøres det for fort

Vil ikke påvirke Nye Veier om E6 i dalen


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags