Fylkeskommunen har satt opp sju vegstrekninger hvor det kan bli innført bompoenger også for elbiler. Dette er et gedigent nederlag. Kommuner som får denne saken til høring, bør si klart og tydelig nei. Det er rimelig at også elbilister betaler for vegbruk, men først må elbilandelen av bilparken opp.

Norsk elbilpolitikk har vært en suksess, og vi får stadig flere elbiler på vegene. Fra bilfabrikkene rulles det nå ut bilmodeller av en størrelse og med en rekkevidde som gjør det mulig også for folk i distriktene å velge elbil som sin bil nr.1. Å samtidig fjerne noen av gulrøttene som stimulerer til utskifting av fossile biler, blir meningsløst.

Det er ikke vegslitasje som er problemet i denne debatten, snarere tvert imot. Mega-paradokset er at det skal innføres bomavgift for elbiler fordi det kjører færre utslippsbiler på vegene enn forventet! Det er altså inntektssvikten til bompengeselskapene som utløser forslaget om å innføre bompenger også for utslippsfrie kjøretøy.

Det var staten som beregnet, og det var staten som bommet

E6 i Gudbrandsdalen er en av vegene det snakkes om. Dette er statens veg, delvis lånefinansiert med fylkeskommunen som kausjonist. Det var staten som beregnet og bommet i beregningen av byggekostnader. Det var staten som bygget, og kostnadssprekken var følgelig også statens. Staten må også ta ansvar for skivebommen i beregningen av hvor stor trafikk det ville bli på vegen. Alt det som har ført til at panikken nå tar fylkespolitikerne fordi inntekten fra bomstasjonene blir for små, er altså statens ansvar.

Det er hinsides all fornuft at en pengelens fylkeskommune skal kunne stilles til ansvar for at den steinrike staten har bommet. Dette handler om statlig underfinansiering. Det er det ingen grunn til at verken fylkeskommunen eller elbilistene skal betale for.