Gå til sidens hovedinnhold

Hassels angrep på rettsstaten

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

«Eit illiberalt demokrati er eit demokrati utan rettsstat. I praksis inneber det at demokratiet manglar rettslege spelereglar, noko som favoriserer sitjande regime» Sitatet er hentet fra en artikkel i ukeavisen Dag og Tid.

Ungarns premierminister, Viktor Orbán er tilhenger av illiberalt demokrati. Han har de siste årene arbeidet for å undergrave sitt lands rettsvesen for å styrke sin egen maktposisjon. Noe av det samme skjer i Polen. Her hjemme er det så langt jeg vet, bare den kjente EU-motstander Jøund Hassel og hans meningsfeller i organisasjonen Nei til EU som har uttrykt seg positivt til et illiberalt demokrati. Hassel er for øvrig stortingskandidat for Arbeiderparti ved høstens valg. Mildt sagt et tankekors!

Nå skal det sies at Hassel og Nei til EU ikke ønsker et rettsvesen som styrker den til enhver tid sittende regjering. Derimot vil de ha en domstol som kommer fram til juridiske, for ikke å si politiske, konklusjoner som Hassel forstår og kan godta. For å få til dette, foreslår Hassel en grunnlovsdomstol, (gd.no 8.juni )

Bakgrunnen for Hassels forslag er at Høyesterett i mars i år kom med en uttalelse som Hassel og hans meningsfeller ikke godtar. eller for å sitere Hassels innlegg: «Det fremstår som en uforståelig avgjørelse fra Høyesterett». Nå var det som nevnt, ingen avgjørelse, derimot en uttalelse Høyesterett avga på anmodning fra Stortinget. Uttalelsen var enstemmig og gikk i korthet ut på at Norge kan slutte seg til EUs jernbanepakke 4 ved bruk av alminnelig flertall i Stortinget uten å komme i konflikt med Grunnloven. Stortingets anmodning kom etter at det i lengre tid har vært reist tvil fortrinnsvis fra EU-motstandere, hvorvidt enkelte saker som berører Norges forhold til EU, krever 3/4 flertall i Stortinget.

Nei til EU uttalte at Høyesterett manglet mot til å utfordre Stortinget i denne saken. Sagt på en annen måte, mente nei til EU at vår høyeste rettsinstans var feig når den kom fram til et resultat som gikk imot deres eget syn på saken.

Nå er det selvfølgelig lov til å være uenig med Høyesterett. Det er heller ikke forbudt å karakterisere våre fremste dommere som feige, selv om det kanskje treffer avsender noe hardere enn mottaker. Det som er problemet, er når en stortingskandidat for Arbeiderpartiet i fullt alvor, vil erstatte Høyesterett i saker som angår Grunnloven med en grunnlovsdomstol som, må vi anta, skal avsi dommer og gi uttalelser som Hassel og hans meningsfeller forstår og kan godta. Selv Victor Urban sliter med å komme dit!

Gunnar Tore Larsen, Lillehammer

Behov for å etablere en grunnlovsdomstol?