Heftig debatt om skole da formannskapet diskuterte kommunebudsjettet

Først og fremst framtiden til Fagernes skole og skolestrukturen i nordre Ringsaker ble diskutert da formannskapet i dag behandlet Ringsaker-budsjettet. Sundheimen og Bema ble også debattert da Ap, SV og MDG fikk flertall for sitt budsjettforslag.