Hege vil dyrke, kommunen vil verne: – Jeg synes det er ille

Sauebonde Hege Trosvik vil lage åker av skog og kratt på teigen hun eier ved E6 på Fåvang. Landbrukskontoret vil bevare arealet som flommark.