Vi har nå hatt åpent på Glitterheim siden 22. mars. Vi flyttet inn en uke 
før, vi fant ut at telefonen ikke virket når vi kom til fjells.  Varslet 
Telenor og håpet de ville ordne dette raskt, da mange er avhengig av å 
ringe hjem for å si at alt er i orden.  Vi er nå tilgjengelige nesten 24 
timer i døgnet, og når vi ikke gir beskjed om at alt er ok vil det 
medføre uro for de som sitter igjen hjemme.  Nå er det snart 2. april og 
telefonen er fortsatt i uorden. Spiterstulen har problemer med nettet, 
noe som også er viktig når en driver en turistbedrift. 

Telenor har fortsatt ikke fått dette til å fungere. Er det ikke viktig at utstyret 
virker i fjellet, er vi bare noen små bedrifter med ukurant adresse som 
ikke er viktige å gi service?

Før ringte vi Otta-kontoret og de kom så snart de kunne og reparerte 
telfonen.  Det samme er det med politiet. Vi ringte lokal lensmann og 
ting ordnet seg med en gang. Nå blir vi satt over til Lillehammer, 
Gjøvik eller Hamar hvor de ikke er lokalkjente.  Mye tid vil da gå med 
til å forklare at Glitterheim er ei turisthytte i Jotunheimen, ikke veg 
om vinteren, bomveg om sommeren osv.  

Ting tar da veldig mye lengere 
tid.  (Om vi ikke er heldige og treffer lokalkjente på kontoret)

Både kommunikasjon og redningsaksjoner kan vere veldig avgjørende i 
enkelte situasjoner i fjellet.  Så ting var faktisk bedre før...