Gå til sidens hovedinnhold

Heia Otta!

Artikkelen er over 1 år gammel

leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

«Hvorfor står Tynset på alle kart og oversikter jeg får når det er snakk om lokalisering eller omorganisering av statlig aktivitet og arbeidsplasser, mens Otta sjelden eller aldri står der?» spør en tilsynelatende litt forarget dagens gjest, Ketil Kjenseth, i GD mandag 13. januar. Så følger han opp med noen spenstige hypoteser som svar på sitt eget spørsmål. 1) Tok OL på Lillehammer hele kaka fra Nord-Gudbrandsdalen? 2) Kanskje er det Ikke relevant å sammenlikne Otta og Tynset? 3) Er det «too much» Lillehammer og Hamar for tiden?
Selv om jeg som tynset- og hedmarking har hatt stor glede av å jobbe for og i Oppland i bortimot åtte år og mener å kjenne forholdene her rimelig godt, også fra innsiden, skal jeg klokelig avholde meg fra å kommentere 1), men begrense meg til Kjenseth`s to siste spørsmålsstillinger:
Er Tynset og Otta to sammenlignbare steder? Svaret er et ubetinget «ja»! Otta og Tynset er regionsentra i hver sin grisgrendte region, med henholdsvis ca 5900 og 5600 innbyggere i kommunene (Sel/Tynset), 1800 og 2500 i tettstedene. Begge har landbruk og naturbasert friluftsliv som hjørnesteinen i næringslivet. Begge, særlig Tynset, ligger over landsgjennomsnittet for varehandel (henholdsvis 114.500 og 89.100 pr innbygger).

Kostratallene, som gir informasjon om kommunal økonomi, ressursinnsats, prioriteringer og måloppnåelse, viser også to kommuner med store likheter . Og så langt har begge steder hatt verdifulle arbeidsplasser knyttet til Nortura. Tynset mistet slakterivirksomheten for ca 20 år siden, noe som ble kompensert med overgang til spekematproduksjon (antakelig var vi likevel heldige som mistet slaktrivirksomheten mens det ennå var behov for å bygge opp en slik alternativ nisje-produksjon). Nå ser det dessverre ut som om Nortura løper fra samfunnsansvaret sitt og legger ned et en velfungerende avdeling på Otta. Det er vi i Nord-Østerdalen de første til å forstå rekkevidden av og beklage.

Otta og Tynset er sammenlignbare. Men hva så ? Hva ønsker vi å oppnå ved å sammenlikne? Hva er motivet? Når Kjenseth følger opp med sitt neste resonnement, blir jeg usikker. Er det «too much» Hamar og Lillehammer for tiden, spør han. Mulig det. Mulig at det går på bekostning av resten av det nye fylket. Ikke vet jeg, men det er fint at Kjenseth tar opp og belyser problemstillingen.

Det som ikke er like fint, er at han i sykehusdebatten spiller på frykt, feilinformerer og til syvende og sist argumenterer mot distriktet: «Skrekkscenariet er at vi ender opp med tre statlige sykehus i Østerdalen og ingen i Gudbrandsdalen.» For det første: Hvor i all verden er det tredje sykehuset i Østerdalen? Hamar ligger meg bekjent like lite i Østerdalen som f.eks. Gjøvik i Valdres. Hamar ligger ved Mjøsa – akkurat som Lillehammer og Gjøvik, og avstanden til et eventuelt storsykehus på Moelv/Biri. blir ca. 3 mil fra alle de tre Mjøsbyene. På veger av høy standard.
Når det gjelder Østerdalen, som Kjenseth er redd for blir overfylt av sykehus (skrekk og gru), vil avstanden fra Elverum til et nytt storsykehus være ca. 7 mil, mens det fra Tynset er ca 26 mil. Jo, det er problematisk at det fra nord i Oppland også er så langt til Lillehammer og Moelv/Biri. Men disse avstandene blir da ikke noe kortere ved å legge ned sjukehuset på Tynset. Og skal Tynset legges ned fordi vi ikke har noe sykehus nord i Gudbrandsdalen?

Det kan da umulig være slik at et nytt storsykehus i Mjøsregionen (Moelv/Biri) skal få negative konsekvenser for et sykehus ca. 26 mil lenger nord. Og det kan da umulig være slik at fjellregionen i Innlandet skal fratas sykehuset sitt fordi det må være et eksakt likt antall sykehus på begge sider av den gamle fylkesgrensen?

Helt siden 1919 har vi på Tynset, med massiv støtte fra hele distriktet, kjempet for å etablere, bygge og drifte et moderne og kvalitativt godt akuttsjukehus. Det har vi lykkes med, helsefaglig så vel som økonomisk. Med bortimot 20 mil til Elverum, på en Rv 3 av tvilsom standard, har dette vært helt avgjørende for trygghet og bosetting i norddelen av det gamle Hedmark.

At det i gamle Oppland er lokalmedisinske sentra i nord-fylket, og ikke sykehus, har sikkert også sin egne historikk. Vi i Nord-Østerdalen har i alle tilfelle et sterkt ønske om hele Innlandet skal ha et godt medisinsk servicetilbud. Også på det området vil vi støtte Otta og Nord-Gudbrandsdalen. Akkurat som vi gir full tilslutning til Dombås som base for ambulanse-helikopterene.
Skal vi sammenligne – eller for å si det i fagfolkenes språkdrakt – skal vi drive komparativ samfunnsplanlegging – kan ikke motivet være at andre ikke skal ha fordi vi/jeg ikke har. Ja, Otta og Tynset er like på mange måter. Vi er i samme båt. Da blir det viktig å jobbe sammen for et best mulig tilbud på begge steder.

Otta på kartet

Jan Kåre Moan, leder og kommunestyremedlem, Tynset Sp