Flott Ringebu kommune at de brukar ressursar på å føre tilsyn med byggjeverksemd i Ringebu og Fåvang. Jamt over er det brukt alt for lite tid og sett av alt for lite ressursar i norske kommunar til slikt tilsyn. I tillegg er det dessverre alt for vanleg at kommunar er slappe med å stille krav til utbyggjarane. Kva er vitsen med å vedta kommunale og statlege reglar og planar dersom det ikkje skal bli ført skikkeleg tilsyn med at vedtaka blir etterlevd?

Arne Skuterud, pensjonist, tidlegare plansjef i Nord-Fron