Heidi (41) starter innsamlingsaksjon til flaskesamler Leif som ble frastjålet sykkelen

Heidi Hafstad (41) har startet innsamlingsaksjon til flaskesamler Leif Gran (69) på Lesja som i høst ble frastjålet sykkelen.