De fleste kommuner i Norge har innført eiendomsskatt. Av forståelige grunner. Skatten er kommunenes mulighet til å skaffe seg sårt tiltrengte kroner i trange kommunebudsjett. Men skatten kan ramme ulikt. Både for eiere av hus og leiligheter. Og for kommunene imellom.

Professor Annette Alstadsæter ved Handelshøgskolen, NMBU, skrev nylig i Dagens Næringsliv om behovet for økt og mer rettferdig eiendomsskatt. «Heia eigendomsskatt!» lød hennes oppfordring. Vi stemmer i med et «Heia Alstadsæter!».

Mange økonomer har etter hvert gjort som skribenten i DN. Huseiere får årlig 35 milliarder kroner av staten. Som Alstadsæter skriver: En nasjonal e-skatt kan redusere ulikhet og øke verdiskapningen. En slik skatt kan forebygge at enorme verdier hvert år går til helt feil formål, satsingen i eiendomsmarkedet.

En nasjonal e-skatt kan redusere ulikhet og øke verdiskapningen

 

Hus og hytter er ikke svaret på spørsmålet om hva vi skal leve av etter oljeperioden. De store pengene skal derimot ledes mot næringsutvikling og samfunnsbygging. Alle partier bør kunne være enig om dette. I alle fall partier som Høyre, Ap og Sp. Frps Siv Jensen har ignorert alle innspill tilsvarende det Annette Alstadsæter fremmer. Mer er kanskje ikke å vente av Frp.

En statlig innkrevd e-skatt kan fordeles tilbake til kommunene, mener professoren. Da er det viktig at skatten fordeles dit hus og hytter står – slik at kommuner med fritidshus faktisk får del i verdiøkningen. Det er også forskjell på verdiøkningen i hus og leiligheter i sentrale områder og i distrikter. Slikt lar seg løse. Kanskje til og med gjennom skattefritak for primærbolig.

E-skatt er nødvendig. Ikke bare av hensyn til kommuner som ønsker økte ressurser. Viktigst er det å drenere ressurser til andre sektorer enn hus og hytter. Det er å bygge landet videre.