Prosjekter innenfor bygg- og anlegg skaper tusenvis av arbeidsplasser. Det bygges samfunnsnyttige og fremtidsriktige bygg som skoler, institusjoner og leiligheter. På anleggssida bygges det nye veier og drives vedlikehold. Bygg, anlegg- og eiendomsnæringen er en av de største næringene i Innlandet. Koronakrisen gjør at vi nå står i en kritisk fase hvor mange av prosjektene innenfor bygg og anlegg kan stoppe opp. Entreprenørbedriftene i Innlandet frykter et fall i ordrereserven og mange bedrifter frykter permitteringer. Både samfunnet og den enkelte arbeidstaker har alt å vinne på at det ikke skjer.

Innlandet har store uløste oppgaver innenfor bygg og anlegg. Vi er avhengige av at fylkene og kommune ikke stopper planlagte prosjekter nå. Tvert imot er alle parter tjent med at prosjekter igangsettes tidligere enn opprinnelig tenkt.

Gjennom en byggedugnad kan vi unngå permitteringer, samtidig som samfunnet får utført nybygg og vedlikehold raskere enn planlagt. Å holde hjulene i gang betyr at de dyktige fagfolkene i bransjen har en jobb å gå til. Viktige investeringer blir gjennomført for samfunnet, skatteinntektene kommer inn til kommunekassa, slik at de igjen har penger til andre nødvendige og viktige oppgaver.

For å holde sysselsettingen oppe gjennom krisen, er vi helt avhengige av at politikere og næringsliv jobber sammen. Kommune- og fylkespolitikerne har en viktig rolle i å sikre at behandlingen av prosjekter ikke utsettes og at nye prosjekter iverksettes raskt. Samtidig skal næringslivet ta sin del av dugnaden. Får vi bare muligheten skal vi holde gravemaskinene i gang og sikre at våre ansatte har en trygg arbeidsplass å komme til. Sammen skal vi fortsette med å bygge veier og skoler til glede og nytte for innbyggerne i Innlandet. Våre ansatte er klare, nå er det opp til politikerne å be oss om å sette i gang. Sammen bygger vi Innlandet!

Rangdi W Krogstad, daglig leder Entreprenørforeningen bygg og anlegg, Innlandet