– Eldre mennesker kan føle seg som postpakker uten adressat i helsevesenet

– Offentlige tjenester skal være til for brukerne, sier professor Rolf Rønning. Han reagerer på at Gausdal kommune ikke fulgte sykehuslegens anbefaling om å gi Ruth Nora Nilsen et heldøgns pleietilbud.

Artikkeltags