Gå til sidens hovedinnhold

Stolte på Nav, fikk restskatt

Artikkelen er over 6 år gammel

Nav bruker tabelltrekk. Derfor får Tone Ystanes, som er alvorlig syk, 10.000 kroner i restskatt.

De siste årene har Tone Ystanes alltid fått igjen penger på skatten, men da hun skulle sjekke resultatet av årets skatteoppgjør, fikk hun seg et stort sjokk. Ystanes lider av en alvorlig kreftsykdom, og har gått dramatisk ned i inntekt etter at hun måtte gå over på arbeidsavklaringspenger sommeren 2014. Likevel har hun fått 10.000 kroner i restskatt.

Må passe på selv

Da hun ringte Nav for å forhøre seg om hvordan det kunne henge sammen, fikk hun vite at årsaken var at Nav bruker tabelltrekk, i stedet for prosenttrekk før de utbetaler stønaden. Derfor har de trukket for lite. Ystanes mener dette må være en svikt i hvordan systemet er ment å fungere.

– Ikke nok med at man går dramatisk ned i inntekt ved overgang fra vanlig lønn eller sykelønn til arbeidsavklaringspenger, men man skal i tillegg passe på å hjelpe Nav til å trekke riktig i skatt. Saken er prinsipiell og er av interesse for mange fler enn meg, sier Ystanes.

– Burde jeg vært synsk?

Bare timer etter ut at hun hadde skrevet om opplevelsen på sin Facebookside, fortalte tre personer om lignende forhold. Ystanes understreker at hun er klar over at det er stønadsmottakeren som er ansvarlig for at det blir trukket riktig skatt.

– Men når du er alvorlig syk, tenker du ikke så mye på skattetrekket i Nav, man har andre ting å bekymre seg over. Hittil har jeg bare hatt gode erfaringer med Nav, men tilliten til systemet har fått seg en alvorlig knekk, sier Ystanes. Hun vil advare andre som er avhengig av økonomisk bistand fra Nav, mot å gå i samme felle.

– Telefonsamtalen med saksbehandleren på Nav minnet om en dialog i en Kafkaroman. Nav har ifølge saksbehandleren selvsagt rett, og jeg har feil som ikke har påpekt at de har gjort feil, selv om de da altså skal ha gjort rett. Jeg spurte ham om han mente jeg burde vært synsk, og burde bedt min arbeidsgiver om å trekke en større prosentandel fordi Nav kanskje ville bruke tabelltrekk hvis jeg ble så syk at jeg måtte over på arbeidsavklaringspenger. Han hadde ikke noe godt svar, sier Ystanes.

Vanskelig situasjon

Ystanes understreker at hun er svært glad for at vi har økonomiske støtteordninger for alvorlig syke i Norge, men hennes erfaring er at enkelte ting kan gjøres bedre.

– På et halvt år har jeg rukket å opparbeide meg 10.000 kroner i restskatt. Det betyr at det er trukket 1.500 for lite hver måned. Jeg har ikke sovet i natt, og begynte å lete etter tilsvarende saker på internett. Og det er mange historier om lignende forhold. Datteren min sa at det var bra jeg fikk vite det i dag, for om noen dager skal jeg på ny cellegiftbehandling, og da blir jeg ekstra sårbar, sier Ystanes.

Goddag, mann! -Økseskaft!

GD har bedt Skatteetaten besvare følgende spørsmål:

– Hva er vitsen med tabelltrekk?

– Hvorfor kan man ikke bare bruke prosenttrekk?

– Hvorfor skjer ikke endringer i skattetrekk automatisk når inntekten går opp eller ned?

Presseansvarlig i Skatteetaten, Anne Kirkhusmo, sier etaten ikke kan gå inn i enkeltsaker, og gir følgende skriftlige svar:

«Generelt er det slik at de fleste lønnsmottakere og pensjonister har tabelltrekk, da dette tar høyde for at lønn og pensjonsytelser kan endres i løpet av året. Et tabellkort vil dermed gir et riktigere skattetrekk. Motsatt er det sånn at et fast prosenttrekk kan gi restskatt hvis inntekten endrer seg».

GD har oppfordret Skatteetaten til å gi et mer oppklarende svar, men har ikke fått gjennomslag for det.

- Ta det opp med skatteetaten

– Dagpenger og arbeidsavklaringspenger er i utgangspunktet en 100 prosent ytelse. Dette betyr at det alltid er tabelltrekk som benyttes for nye brukere med slike stønader, sier Ulrik Holmsen, seksjonssjef, Økonomiavdelingen i Nav. Han har svart på GDs skriftlige henvendelse om saken.

– Hvorfor benytter Nav tabelltrekk hvis man går over på arbeidsavklaringspenger midt i året?

– Nav blir da å anse som hovedarbeidsgiver og skattetrekket skal skje etter tabell.

– Hvorfor kan man ikke bruke prosentsats?

– Som hovedarbeidsgiver er regelen tabelltrekk. Bruker må selv be Nav om endring til å trekke etter del to på skattekortet.

– Hvorfor blir ikke skattetrekket justert automatisk?

– Dersom bruker mener at selve skattekortet er feil og ønsker et nytt, må bruker ta dette opp Skatteetaten, som da vil utstede et nytt. Dette kan ikke Nav gjøre på vegne av bruker.

- Ingen myndighet til å regulere folks skatt

– Er det rimelig at brukere som er alvorlig syke og under krevende behandling, skal ha oversikt over riktig skattetrekk?

– Det er fullt forståelig at alvorlig syke ikke er i stand til å ha oversikt over riktig skattetrekk, men Nav har ingen myndighet til å regulere folks skatt. Som hovedarbeidsgiver er regelen tabelltrekk. Bruker må selv be Nav om endring til å trekke etter del to på skattekortet.

– Ser Nav at dette kan være en utfordring?

– Ja, hvis tabelltrekk resulterer i at bruker får restskatt, er det helt klart uheldig.

– Hva gjør Nav for å ta hensyn til personer som er i en spesielt sårbar situasjon?

– Nav har ingen myndighet til å regulere folks skatt. Som hovedarbeidsgiver er regelen tabelltrekk. Bruker må selv be NAV om endring til å trekke etter del 2 på skattekortet.

– Hvorfor blir ikke skattetrekket justert automatisk?

– Dersom bruker mener at selve skattekortet er feil og ønsker et nytt, må bruker ta dette opp Skatteetaten, som da vil utstede et nytt. Dette kan ikke NAV gjøre på vegne av bruker.

- Nav har ikke gjort feil

– Hvor mange tilsvarende saker får dere tilbakemelding på i løpet av året?

– Dersom vi får henvendelser om slike saker, vil de bli behandlet umiddelbart. Vi har ikke statistikk på slike saker.

– Hvordan er klageadgangen i disse tilfellene?

– Skatt er et forhold mellom Skatteetaten og bruker. Ved medhold i klage må det være påvist at Nav har opptrådt uaktsomt, at Nav har gjort feil. Dette vil ikke være tilfelle i disse sakene.

– Blir det utvist spesielle hensyn i slike klagesaker?

– Dette spørsmålet må Skatteetaten svare på.