Kraftig subsidiering av fastleger i mange kommuner

Artikkelen er over 2 år gammel

Mange kommuner subsidierer fastlegeordningen med millionbeløp. Ved Øyer legekontor dekker kommunen absolutt alle driftsutgifter til tre leger i privatpraksis. Det er ikke uvanlig i små kommuner.