Det kommer fram i et notat fra Helsedirektoratet til regjeringen.

I hvilken grad regjeringen vil følge anbefalingene, er foreløpig ikke avklart. Men NTB er kjent med at det vil komme innstramminger. De nye tiltakene presenteres på en pressekonferanse ved Statsministerens kontor i Oslo søndag klokka 18.

Bakteppet er bekymring for at Norge nå står ved et farlig knekkpunkt i smitten.

Foreslår forskriftsendringer

Helsedirektoratet anbefaler regjeringen å vurdere en rekke tiltak i en periode på minst to uker:

* maksimalt fem personer i private sammenkomster

* maksimalt ti personer på arrangementer innendørs, men likevel 200 personer der hvor alle sitter i fastmonterte seter

* maksimalt 200 personer på utendørs arrangementer, men 600 personer der hvor alle sitter i fastmonterte seter

* maksimalt ti personer i kirkevandringer

* et nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol

Disse tiltakene er ment å være bindende, slik at de lovfestes i covid-19-forskriften.

Vil ha digital undervisning

I tillegg foreslår Helsedirektoratet en rekke råd og anbefalinger som ikke blir juridisk bindende:

* alle universiteter, høyskoler, fagskoler, videregående skoler og ungdomsskoler bør gå over til digital undervisning der det er mulig

* hjemmekontor for alle som har mulighet til det

* antallsbegrensning på kjøpesentre og butikker

* anbefaling om digitale livssynssamlinger

* fraråding av unødvendige reiser både innenlands og utenlands

Frykter eskalerende smitte

Det er smitteøkningen gjennom desember som er bakteppet for anbefalingene.

«Vi vurderer at det er sannsynlig at vi er på vei inn i en eskalerende smittesituasjon. Det er også bekymringsfullt at det er oppdaget flere tilfeller av den mer smittsomme britiske mutasjonen i Norge», skriver Helsedirektoratet i sitt notat.

Folkehelseinstituttet (FHI) karakteriserer situasjonen som uoversiktlig og bekymringsfull.

Smitten har økt mange steder i landet. Samtidig har testaktiviteten gått kraftig ned over jul og nyttår. Samtidig har folk reist mye i jula, og nå kommer mange tilbake til arbeidsplasser og studiesteder.

Det kan få store konsekvenser:

«Vi er urolige for at ekstra smittespredning i uke 1 og kanskje uke 2 skal føre til at epidemien kommer ut av kontroll i noen kommuner og regioner i januar», skriver FHI.

Følg pressekonferansen direkte:

Statsminister Erna Solberg, kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad inviterer til pressekonferanse om koronasituasjonen. Helse- og omsorgsminister Bent Høie, helsedirektør Bjørn Guldvog og direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet vil også være til stede på pressekonferansen.