Gå til sidens hovedinnhold

Heltid som standard

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Å ha en trygg jobb og ei lønn du kan leve av er noe av det meste grunnleggende for oss alle. I helse- og omsorgssektoren i norske kommuner er dessverre realiteten en helt annen. Nesten 2 av 3 jobber deltid.

Arbeiderpartiet går til valg på et krafttak mot ufrivillig deltid. Vi vet at høy bruk av deltidsstillinger har vært et sentralt hinder for kvalitet i eldreomsorgen, og ikke minst en trussel mot et forutsigbart og trygt liv for ansatte i norsk helsevesen. Hele og faste stillinger gir frihet til den enkelte, og vi vet at det og er en viktig likestillingskamp. Det er flest kvinner som jobber deltid.

Heltid må være standarden i helsetjenesten. Da trengs både endring av lovverket, øremerkede heltidsmidler og en sterkere kommuneøkonomi.

Dovre, sammen med de aller fleste andre norske kommuner, har fått kjent høyresidens politikk på kroppen. Innen for eksempel helse, har vi sett gjentatte nedskjæringer i effektivitetens navn grunnet en regjering som ikke prioriterer penger til kommunene. Hvert år bevilges det litt mindre penger, slik at færre ansatte må gjøre litt mer, litt fortere. For Arbeiderpartiet er retten til hele, faste stillinger av våre viktigste kampsaker.

Heltidskampen er og en kamp for å gjøre Dovre til en mer attraktiv plass å bo og leve. Gjennom å sørge for at ansatte får hele, faste stillinger, vil flere finne kommunen vår attraktiv. Vi trenger mange hender i helse – og omsorgssektoren i årene som kommer, og da må folk tilbys full jobb. Vi veit at unge som skal inn i arbeidslivet, ønsker heltid i mye større grad. Skal helse/omsorg være en attraktiv karrierevei, må de tilbys heltidsjobber.

Dovre Arbeiderparti ønsker at heltid skal bli standarden i vår kommune. Stillinger som lyses ut i kommunen bør være minimum 50 %, og de som jobber deltid i dag må få mulighet til å fylle opp sin stillingsprosent ved nye utlysninger.

Som del av arbeidet med økonomiplan for kommende periode, vil Dovre Arbeiderparti fremme et konkret vedtaksforslag; Alle nyutlysninger i Dovre kommune skal være på minimum 50%, og en intensjon om å løfte flest mulig ansatte, som ønsker det, til fulltidsstillinger.

Gjennom det siste året har alle fått opp øynene for den viktige jobben som gjøres innen helsesektoren. Nå er det på tide at alle får opp øynene for at våre helsearbeidere trenger mer enn klapp fra balkonger og rosende ord – de trenger politisk handling for et bedre arbeidsliv. De trenger hele, faste stillinger.

Lillian Fossum Olsen, leder
Frode Faksvåg, gruppeleder
Dovre Arbeiderparti