Hemmelig kommunestyrevedtak om ny brannstasjon

Etter et lukket kommunestyremøte på Dovre mandag kveld fastholdt ordfører Oddny Garmo (Sp) at vedtaket om den mangelfulle brannstasjonen på Lesjaskog skal holdes hemmelig fram til formannskapet i Lesja behandler samme sak førstkommende onsdag.