Skritt for skritt beveger vi oss vekk fra folkestyret. Skritt for skritt brytes ytringsfriheten ned. Vil vi kunne kalle landet vårt demokratisk hvis en viktig bærebjelke fjernes?

Utvidet hemmelighold undergraver vårt demokratiske bygg. Da regjering og helsetopper lot seg granske av sin egen oppnevnte koronakommisjon, ble forklaringene hemmeligstemplet. Hvorfor? Hva har de å skjule? I hvilken grad ble nedstengningspolitikken styrt utenfra? I tilfelle av hvem? Ei heller fikk vi vite hva slags vaksinekontrakt som ble inngått, bortsett fra at produsenten var fritatt for enhver bivirkning.

Fredag før påske sendte regjeringen ut et høringsforslag. Lederen for Pressens offentlighetsutvalg (PO), er sjokkert over tidspunktet. Å lansere en så viktig høring idet folk går inn i ei ferieuke er ikke i orden. Lovforslaget innebærer fullstendig hemmelighold av interne saksdokumenter og vil få dramatiske konsekvenser for innsynsretten. «Det norske demokratiet har ingenting å tjene på at offentligheten skjuler seg bak lukkede dører», sier Strand.

Lov om rett til innsyn i dokumenter lyder per i dag:

«Formålet med lova er å legge til rette for at offentlig virksomhet er åpen og gjennomsiktig, for slik å styrke informasjons- og ytringsfriheten, den demokratiske deltakelsen, rettstryggheten for den enkelte, tilliten til det offentlege og kontrollen fra allmennheten. Lova skal òg legge til rette for viderebruk av offentlig informasjon».Denne vil regjeringen endre og svekke istedet for å styrke, lukke heller enn åpne samt bygge ned tillit og rettstrygghet.

Pressens offentlighetsutvalg går i mot lovforslaget, noe alle som vil bevare demokratiet burde gjøre. Fristen for å levere høringssvar er 5. juli. Håper mange bruker høringsretten.

Fra før har E-tjenesten og PST i prinsippet blitt gitt full frihet til å å samle og lagre alt av informasjon de kan finne om deg. Dette skal igangsettes i løpet av året. Stiftelsen Tinius vil domstolsprøve de delene av loven som tillater masseovervåkning. Befolkningens daglige bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester bør ikke overvåkes. «Det samme gjelder lovendringen som vil gi PST adgang til å registrere og lagre i inntil 15 år alt hva folk publiserer på internett», mener de.

Norsk Presseforbund sier: «Det er problematisk sett opp mot ytringsfriheten og kildevernet, at det ikke bør vedtas».

Norsk Redaktørforening kommenterer:«Et overvåkingsregime av en karakter vi aldri har sett maken til».

Norsk Journalistlag: «Disse lovendringene utfordrer både personvernet og ytringsfriheten etter Grunnloven og Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK).»

I tillegg medfører masseovervåkning et stort arbeid, som noen må betales for. Lagring av enorme datamengder er svært strømkrevende. Vår regjering har ikke en gang har respekt for Høyesterett. Vindmøllene på Fosen er fradømt gyldig konsesjon, men surrer og går. Vår landsledelse har ingen planer om å stanse drifta.

Politikerne oppfører seg stadig mer som en politisk elite som ikke står i tjeneste for folket, men tjener interesser som ikke gavner oss. PSTs begrep samfunnsfiendtlig tankegods lyder illevarslende. Det handler om folk med feil type meninger. Det er dumt å skule på land vi kritisere fordi meningsmotstand ikke tolereres og ikke passe på her hjemme. Skal klima- og fredsaktivisme, EU-motstand o.l. forbys?

Skal tro om jeg rekker å bli «samfunnsfiendtlig» og farlig innen jeg dør.

Kari Elisabet Svare, Gausdal