Her åpner han dørene for 13 nye arbeidsplasser

1. august rykket en ny avdeling inn på Heimevernets skole og kompetansesenter på Dombås. Det betyr 13 nye stillinger ved hjørnesteinsbedriften i Dovre.