Her blir det omfattende gravearbeid fram til neste jul

Åretta gjennom Røyslimoen må flomsikres. Nå skal hele vegsystemet, parkeringsplasser og bydelssenter endres. Arbeidet starter opp i juni, og forventes ferdig i desember 2021.