Her blir Gudbrandsdalens største steindeponi pyntet på for evigheten

Et stort arbeid venter entreprenørselskapet Skanska som i disse dager går i gang med å arrondere massedeponiet etter Nedre Otta utbyggingen. 3000 kubikkmeter matjord skal smøres utover for å pynte steinhaugen.