Gå til sidens hovedinnhold

Her er de nye nasjonale retningslinjene for smittevern

Fra og med 23. februar er den en del nye nasjonale retningslinjer. Dette gjelder særlig for alkoholservering og ulike arrangement. 

(Oppland Arbeiderblad:) Her finner du de nyeste retningslinjene som er bestemt av smittevernmyndighetene i Norge:

Sosial kontakt

 • Alle bør begrense sosial kontakt i størst mulig grad.
 • Du kan ha besøk av fem gjester hjemme, i tillegg til de som allerede bor sammen.
 • Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand, kan man være flere, men man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand.
 • Det oppfordres til å møte andre utendørs.
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Reiser

 • Ikke gjennomføre reiser i inn- og utland, med mindre det er nødvendig.
 • Reiser til studiested regnes som en nødvendig.
 • Reiser for å delta på arrangementer er i utgangspunktet ikke anses som en nødvendig reise.
 • Man kan reise på hytta (eid eller leid) eller hotell innenlands, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig.
 • Personer som reiser til kommuner med minst strenge tiltak bør som en hovedregel følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig.

Ankomst Norge

 • Grensen er i praksis stengt for utlendinger som ikke er bosatt i Norge. Norske statsborgere har alltid rett til å komme inn i Norge.
 • Det gjøres unntak for personer som ivaretar kritiske samfunnsfunksjoner, personer som driver med vare- og persontransport, helsepersonell fra Sverige/Finland som arbeider i norsk helse- og omsorgstjeneste, personer som skal gjennomføre fastsatt samvær med barn, personer som ellers har helt spesielle grunner for å komme til Norge.
 • Alle innreisende til Norge må teste seg på grensen. Utenlandske reisende må også framvise negativ test tatt senest 24 timer før innreise til Norge.
 • Alle innreisende til Norge må registrere seg før de krysser grensen.
 • Alle innreisende må i karantene på egnet sted eller på karantenehotell. De som ikke oppholder seg på karantenehotell plikter å teste seg på døgn sju. Også husstandsmedlemmer som bor sammen med en person i innreisekarantene bør som regel gå i karantene. De bør også teste seg på dag sju etter innreise selv om de selv ikke har vært i karantene.
 • Det finnes enkelte unntak fra disse kravene for personer som ankommer Norge.

Restauranter, kafeer og barer

 • Servering av alkohol kun til de som får servert mat.
 • Skjenkestopp klokka 22.00.
 • Minst en meters avstand mellom gjester utenfor samme husstand.
 • Sitteplasser for alle gjester, kun bordservering av alkohol.
 • Det skal registreres kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.

Høyere utdanning

 • Studenter og elever kan være fysisk til stede ved undervisningen på universiteter, høyskoler og fagskoler med forsterkede smitteverntiltak. Også lesesaler og bibliotek kan holde åpent med smitteverntiltak.
 • Alle planlagte arrangement bør være digitale, og større forelesninger og sammenkomster bør unngås.
 • Studenter i områder uten høy smitte bør få mulighet til fysisk undervisning minst en gang i uken når det er mulig å gjennomføre i mindre grupper i tråd med smittevernveilederne.

Idretts- og fritidsaktiviteter

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, og det åpnes for idrettsarrangement som samler deltakere fra samme kommune.
 • Dersom barn og unge trener med et idrettslag i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det.
 • I individuelle utendørsidretter som ikke innebærer nærkontakt, kan konkurransene samle deltakelse fra idrettskretsen/regionen.
 • Voksne over 20 år i breddeidretten anbefales ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Toppidrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs- og innendørs. Seriespill i toppidretten anbefales fortsatt utsatt.
 • Toppidrettsarrangement tillates, men med unntak av seriespill.

Arrangement

Arrangement som samler personer fra ulike kommuner bør utsettes eller avlyses.

Regler for arrangement:

 • Maks 10 personer på private sammenkomster utenom i eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale.
 • Maks 10 personer på innendørs arrangement, likevel 100 personer hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser.
 • Maks 50 personer på innendørs idrettsarrangement for barn og unge under 20 år som kun samler deltakere fra samme kommune.
 • Maks 200 personer på arrangement utendørs, likevel 3X200 personer hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser.
 • Adgang for å skjenke alkohol på arrangement fram til klokka 22.00.

Arbeidsplasser

Hjemmekontor anbefales for alle som har mulighet til dette.