Her er ønskelista til Vegvesenet: Vil bruke 5,5 milliarder her

Statens vegvesen har finjustert sin ønskeliste før Nasjonal transportplan (2022-2033). De har ikke satt av penger til prosjekter i GDs distrikt.