Her får Atle gåva han håpar å ikkje få bruk for

Ambulansen i Gausdal vil gje gåvepengar dei har fått attende til bygda. Nå har dei kjøpt hjartestartar til Gausdal fotballklubb.