I Lillehammer diskuteres det om byen skal få ny fotballhall, hvem som skal betale for den og hvor den skal ligge. Til nå har diskusjonen først og fremst handlet om hvem som skal betale for ny hall. Et avgjørende spørsmål, siden kommunen ikke har penger.

De fleste politikerne er likevel positive til ny hall. Jytte Sonne i KrF kaster derimot en brannfakkel inn i debatten. Er det kommunens oppgave å bruke penger på en ny innendørs fotballhall, som ikke er nødvendig? Det er ingen menneskerett å spille fotball hele året, og god folkehelse er ikke nødvendigvis å drive med samme idrett året rundt.

Ballen har allerede begynt å rulle, og kan være vanskelig å stoppe. En prosjektgruppe skal utrede muligheter og kostnader. Før ballen triller for langt, er det viktig å løfte blikket. Selv om en innendørshall føyer seg naturlig inn i rekken av haller og fotballbaner på Stampesletta, så kan en annen løsning gjøre ny hall enklere å forsvare politisk og enklere å realisere.

Skogenhallen er for lengst kondemnabel. Hallen alle barna på Søre Ål bruker, både i skoletida og på fritiden, og hvor det arrangeres kamper og cuper for barn og unge i hele regionen, er så falleferdig at det til tider er risikabelt å drive idrett der. Med en massiv utbygging av flere boligfelt like ved, vet kommunen at det haster med å ruste opp eller bygge ny skole og hall.

Ny innendørshall på Søre Ål var kanskje ikke det Lillehammer Fotballklubb hadde i mente, men det kan være kinderegget fotballen trenger. Kommunen kan sikre seg kontroll ved å gå inn med penger, tomten ligger klar og private aktører kan inviteres inn for å sikre raskere realisering. I en liten by er avstandene uansett ikke lange, en ny hall på Søre Ål vil komme flere til gode.

Les også

MÅ vi da absolutt kunne spille fotball i en hall på vinterstid?