Dette uttaler ordfører Trosholmen i GD 1.juni i forbindelse med åpningen av ytringsfrihetskonferansen Wexfo. Som tidligere ansatt på Nansenskolen vet hun hvor viktig det er med ytringsfrihet og god dialog.

Det er en interessant uttalelse sett i sammenheng med at undertegnede ikke fikk tillatelse til å snakke direkte med ansatte eller mellomledere i Helse- og Velferdssektoren, men måtte henvende meg til kommuneledelsen med spørsmål jeg måtte ha.

Er ikke det å innskrenke ytringsfriheten til de ansatte? Er ikke det å legge opp til en kultur hvor det å snakke med politikere kan få konsekvenser heller enn en måte å få fram forskjellige perspektiver på situasjonen i kommunen?

Ordføreren må ha endret retningslinjene.

Da regner jeg med at jeg kan begynne å gjøre avtaler igjen, slik jeg gjorde før 2020, på et hvilket som helst nivå i Lillehammer kommune. Flott!

Øyvin Aamodt, Lillehammer, gruppeleder Rødt