Forslag til statsbudsjettet legges fram klokken 10.00. Her noen fakta som allerede er kjent:

Årets tall i parentes.

* Foreslått oljepengebruk i 2021 (strukturelt oljekorrigert underskudd): 313,4 milliarder kroner (404,3). 90,9 milliarder kroner mindre enn i år.

* Uttak i prosent fra oljefondet (Statens pensjonsfond utland): 3,0 prosent (3,9).

* Budsjettets virkning på norsk økonomi (budsjettimpulsen): 2,9. Koronajustert budsjettimpuls 1,0. (4,1):

* Veksten i sysselsettingen i 2021: Forventet opp 0,6 prosent (-1,6).

* Ventet ledighetstall i 2021 (AKU): 4,4 (4,7) prosent av arbeidsstyrken.

* Ventet registrerte ledige i 2021: (Nav): 3,1 prosent (4,9).

* Samlet verdiskapning i Fastlands-Norge (BNP Fastlands-Norge): Produksjonen av mengden varer og tjenester er ventet å øke med 4,4 prosent i 2021. (-3,1).