Her skal de behandle de mest kompliserte slagpasientene

Sykehuset Innlandet var blant de dårligste i landet på behandling av hjerneslag. Men tre års forbedringsarbeid har gitt resultater. Nå blir nevrologisk avdeling ved sykehuset i Lillehammer slagsenter med ansvar for behandlingen av de mest kompliserte pasientene i Sykehuset Innlandet.