Her skal sløydlærere fra hele landet få håndfast kunnskap

Senter for bygdekultur på Hjerleid på Dovre skal i et pilotprosjekt åpne skolen for sløydlærere fra hele landet. Sparebankstiftelsen DNB finansierer det nye skoletilbudet.