Her står Øystein (25) på ski att, sju månader etter at hjartet stoppa: – Nå er det berre å nyte det

I april stoppa hjartet til ein av landets beste friskikøyrarar plutseleg. I helga stod han på ski att for fyrste gong etter den dramatiske hendinga.