Her veltet litervis med melk i grøfta

En trafikkulykke i Sjodalen førte til en noe uvanlig opprydning.