Her vil de bevilge 6 millioner til strakstiltak

Nord-Fron kommune har satt opp en ønskeliste over tiltak for nesten 100 millioner kroner.