Her vil Geir bygge 70 omsorgsboliger: - Hvis kommunen er med, kan vi sette spaden i jorda fort

Omsorgsgründeren Geir Braatens visjonen er en landsby på Nedre Jeistad gård med 70 boenheter, dagsenter, drivhus og gjerne cafe. For eldre? Ja, men og for andre med bistands- eller rehabiliteringsbehov.