Her vil investorer bygge nytt handelssenter

Selskapet Industrigata 17 ønsker bygge et 2000 kvadratmeter stort bygg for storvarehandel på Nordre Ål. Men politikerne forsinker utviklingen.