Gå til sidens hovedinnhold

Historien gjentar seg, for hvilken gang?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Det er vår. Beitedyr slippes ut av fjøset. Streifdyr av bjørn og ulv kommer på sine årlige og vårlige vandrerturer gjennom bygdene våre. All erfaring tilsier at de streifende rovdyrene er potensielle skadegjørere for beitedyr. Bare de myndighetene som skal gi fellingstillatelser har gått glipp av disse erfaringene. Basert på synsobservasjoner, sikker sporing og av og til DNA, søker beitebrukerne om fellingstillatelse med skadeforebygging som begrunnelse. Slike søknader og klager på avslag imøtekommes konsekvent ikke fra forvaltningsmyndigheten. Det må foreligge skader før fellingstillatelser gis.

Det er all grunn til å stille spørsmål om når denne praksisen skal endres? Alle vet at streifende ulv og bjørn forårsaker skader på beitedyr. Ingen vet når det skjer, men det skjer. Hver gang.

I mai-juni 2021 har vi på nytt hatt reprise på avslåtte søknader om forebyggende felling og skader på beitedyr. Vi påpeker sterkt at hadde skadeforebyggende felling blitt innvilget, så ville de siste dagers sauedrap forvoldt av bjørn vært unngått.

Takket være en saueeier som i likhet med de fleste andre saueeiere, førte godt tilsyn med sine dyr, ble skadebjørnen felt i Vågå natt til 7. juni. Vi vil uttrykke støtte for den ansvarligheten som saueeieren utviste ved å felle bjørnen. Ytterligere skader ble unngått. Beitenæringa i Gudbrandsdalen kan puste lettet ut for ei stund.

Vi som representerer jordbruksnæringa, mener det er på høg tid at praksis for å imøtekomme fellingstillatelser på streifdyr av ulv og bjørn, som skadeforebyggende tiltak, må endres. Skadeforebyggende felling vil redusere dyrelidelser og tap av beitedyr. Det må også vektlegges at hele rovdyrregion 3, (Oppland), er beiteprioritert område både når det gjelder ulv og bjørn.

Knut Evensen
, leder, Oppland Sau og geit
Astrid Olstad, leder Oppland Bonde og Småbrukarlag
Elisabeth Gjems, leder i Innlandet Bondelag