Den norske hjerteligheten og solidariteten står foran store prøvelser. Kommunene er bedt om å forberede seg på å bosette 35.000 flyktninger i 2023. Ingen aner egentlig hvor stor strømmen av flyktninger som rømmer fra den russiske brutaliteten i Ukraina vil bli, men vi vet at mange kommer, og at de fleste blir værende. Samtidig strever Europa med håndteringen av andre flyktningstrømmer, og fra Middelhavsregionen kommer det stadig meldinger om hvordan folk i elendige farkoster mister livet i forsøket på å finne en trygg havn og et bedre liv.

Vi er ikke rustet for alle de oppgaver vi som fellesskap står foran. Det krever evne til improvisasjon og vilje til å tenke både alternativt og nytt fra myndigheter på alle nivåer.

Det krever også at alle de gode krefter i frivillig sektor som vet hva som skal til, tar resten av oss litt i skole. For i tillegg til at dette blir en krevende operasjon rent økonomisk, er det behov for engasjement og frivillig innsats for å gjøre flyktningenes liv i et fremmed land trygt og levelig. Det krever at vi som enkeltindivider og familier snakker med hverandre om hvordan vi gjør dette, og at vi viser lokalsamfunnets nye medlemmer at det nye livet langt hjemmefra er både trygt og levelig.

Utfordringen blir ikke mindre av at vi går vinteren i møte med økende køer av folk som trenger hjelp for å håndtere en håpløs økonomisk situasjon. Vinteren 2023 kommer til å sette oss på prøver mange aldri har opplevd maken til. Vi kommer til å erfare at det vi liker å omtale som gode norske verdier innebærer å gi avkall på noe for å trygge andre. Vi må legge festtaler og honnørord til side, og vise i praksis at fellesskap betyr å ta ansvar for hverandre.

Det kommer en dag da vi kan si at kriser er over. Det gjelder det privatøkonomiske havariet som nå rammer mange rundt oss, og det gjelder forhåpentligvis krigen i Ukraina. Det kommer en dag for å se seg tilbake, for å se hva krisevinteren 2023 gjorde med oss, og for å vurdere om det vi har omtalt som gode norske verdier fortsatt lever. Da må de av oss som fortsatt kan bære ta litt mer av den tunge børa.