Høgskoleavdeling i Lillehammer står foran magre år - men dekanen tror på bedring

Dekan Ingrid Guldvik legger ikke skjul på at Høgskolen i Innlandets fakultet for helse- og sosialvitenskap, med virksomhet i Elverum og Lillehammer, står foran noen magre år, men hun har tro på fakultetets framtid og en drift i balanse fra 2023.