Høgskolen i Innlandet bør ikke bli universitet, mener komité

Den sakkyndige komiteen som har vurdert Høgskolen i Innlandets universitetssøknad, mener at høgskolen ikke oppfyller alle nødvendige krav for å bli universitet.

DEL

Det skriver Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) i en pressemelding.

I januar ble det klart at den sakkyndige komiteen som har vurdert Høgskolen i Innlandets (HINN) søknad om universitetsstatus mener at HINN ikke oppfyller alle kravene som skal til for å bli universitet.

Høgskolen var sterkt uenige i konklusjonen, og fortalte at de hadde vurdert institusjonen nøye opp mot de tre punktene som komiteen mente at høgskolen har mangler på.

Høgskolen leverte en offentlig uttalelse til innstillingen, der høgskolen argumenterte for at den oppfyller alle universitetskravene. I tillegg kom høgskolen med oppdatert informasjon om utviklingen siden universitetssøknaden ble levert i desember 2018.

Nå har den sakkyndige komiteen klar sin endelige innstilling til NOKUT, og det er at Høgskolen i Innlandet ikke oppfyller alle kravene for akkreditering som universitet.

NOKUTs styre vil behandle saken på styremøtet torsdag 11. juni. Dersom styret fatter vedtak i samsvar med komiteens innstilling, vil HINN fortsette å være høgskole.

GD kommer tilbake med mer.

Akademisk mageplask for Høgskolen i Innlandet


Artikkeltags