Høgskolen i Innlandet brøt taushetsplikten – la ut navn og fødselsnummer på søkere

Høgskolen i Innlandet beklager at personsensitive opplysninger ble lagt ut i den offentlige postjournalen. 21 personer ble rammet.