På Lillehammer er vi heldige å ha en vital utdanningsinstitusjon med over 5000 studenter. Dette er viktig for Lillehammer-regionen og Gudbrandsdalen – og det tiltrekker seg studenter fra hele landet. Lillehammer er et populært studiested – og har potensial til å vokse videre. Det er den største enkeltenheten i Høgskolen i Innlandet – dobbelt så stort som Hamar.

Utviklingsmulighetene er svært viktig for et framtidig universitet. Nye studieretninger og forskningsmiljøer krever plass. Det er også viktig at det finnes muligheter for samvirke mellom andre næringsaktører og universitetet. Spørsmålet blir derfor også om vi vil utvikle en satellitt for undervisning med forelesere som er tilreisende med tog, eller om vi vil satse på å utvikle et universitet med videre utviklingsmuligheter.

Det planlegges togparkering ved Storhove som med små tilpasninger også kunne være endestasjon for InterCity forbindelsen. Dette ville gjøre lokaliteten attraktiv også for de som ville ønske å ankomme med pendlertog.

Mye av den bygningsmassen som brukes i dag ble bygget til OL og er relativt moderne – selv om den antakeligvis ikke er optimal for dagens bruk. Det må derfor satses på å få denne tilpasset og optimalisert slik at den tjener hensikten på en god måte. Det er heller ingen tvil om at verdien av den bygningsmassen som er på Storhove er stor og at en erstatning av denne på en ny lokalitet vil være svært kostbart. Sannsynligvis vil en da heller ikke erstatte alt.

Høgskolen er splittet opp på mange ulike steder og tyngdepunktet kan fort flyttes vekk fra Lillehammer. Dette har skjedd i svært mange av de sammenslåinger vi har sett de senere årene – der Lillehammer miljøene reduseres eller flyttes vekk. Dette er en reell risiko ved en flytting.

Hvordan skal vi så oppnå en styrking av studietilbudet på Lillehammer? Utviklingen mot en universitetsstatus er naturligvis viktig – og er kommet langt. Lillehammer er attraktivt for høykompetent personell – bare det finnes stabilitet og fagmiljø. En tydelig satsing på utvikling av Storhove kan gi nettopp dette signalet til de som kunne ønske seg å bo på Lillehammer.

Hva er viktig for studentene? Lillehammer har en stor variasjon av tilbud og kan friste med kafeer, uteliv, kulturtilbud, men for mange er det verdien av fjell og friluftsliv som er viktigst. I den siste gruppen finner en sannsynligvis også de som velger å slå seg ned i Lillehammer etter endte studier. Den kombinasjonen som finnes mellom byliv og friluftsliv tiltrekker seg både kompetanse og studenter.

For de fleste studentene har det mindre betydning med noe avstand mellom bosted og studiested – avstandene er uansett små.

Pengene sitter ikke løst om dagen. Det gjelder heller ikke for nybygg innen denne sektoren. Det er mange prosjekter innen høyere utdanning som har blitt kraftig beskåret. Det å satse på noe som både lar seg finansiere nå og som gir videre utviklingsmuligheter må være riktig vei å gå. Lillehammer Sp vil at Høgskolen blir liggende på Storhove der den gjør i dag. Her er det mulighet til videre vekst, fornying og utvikling. En eventuell flytting til sentrum vil gi færre kvadratmeter og føre til begrensa vekst og utviklingsmuligheter.

Jon Grunde Roland, førstekandidat for Lillehammer Sp