I GD 04.02.2020 har Mizanur Rahaman et innlegg med overskriften «La oss krangle mindre og samarbeide mer». Uavhengig av om man tilhører et parti i posisjon- eller opposisjon, så reagerer jeg på påstanden, sitat: «At det finnes et anonymt forum i Lillehammer bestående av menn over 60 år, og som fungerer som et slags sekretariat og tenketank for opposisjonen i Lillehammer, utgjør også et demokratisk problem. Det er veldig få som vet om dette forumet, men både media og politikere er godt kjent med at det finnes».

Det at personer over 60 år møtes for å snakke sammen, er en kommunikasjonsform, og en demokratisk rett. I tillegg er det sosialt, inkluderende, og det er både utviklende og lærerikt. Denne kommunikasjonsformen er - helt riktig - litt annerledes enn de «anonyme forumene» som kommuniserer via mobiltelefon/ sms-meldinger, eller er på chattekanaler. Mange eldre er faktisk ikke så komfortable som yngre med å diskutere pr sms- og chattemeldinger. Gjør det eldre mindre meningsberettiget?

Min opplevelse er at Mizanur Rahamans utsagn virker både splittende og stigmatiserende ovenfor eldre over 60 år, som stiller seg kritisk til deler av den politikken som føres i Lillehammer.

Det som etter mitt syn bidrar til «å svekke tilliten til kommunestyre som organ og politikere generelt», er politikere som ikke lytter, og heller ikke tar hensyn til engasjement og uenigheter som fremmes.

Jørund Hassel, Lillehammer