Planleggingen av E6 Øyer – Otta fortsetter og det er ikke rett fram. Byggestart er i beste fall i 2024. Det forutsetter at vi rykker fram flere plasser på lista over prosjekter i porteføljen til Nye Veier.

Samfunnsmålet med E6 fra Øyer til Otta er å få en effektiv, robust og trafikksikker transportåre, som bidrar til lokal, regional og nasjonal utvikling. En ny E6 skal gi en enklere reisehverdag og legge til rette for et felles bo- og arbeidsmarked.

I dag er Nye Veiers rammebetingelser et årlig «tilskudd» på 5,8 milliarder pluss bompengeandelen i prosjektene. Derfor blir konkurransen om utbygging tøffere enn noen gang. Nye prosjekter konkurrerer med de opprinnelige. Derfor er det viktigere enn noen gang med regional enighet.

Stopper framdriften, kan konsekvensen bli mange års forsinkelse. Vi rykker bakover og ikke framover i køen hos Nye Veier. Veiselskapet mangler penger til andre prosjekt som står i kø, på Sørlandet, Telemark og i Trøndelag. Og, dette vil også kunne få følgekonsekvenser. Vi frykter at forsinkelser og usikkerhet kan føre til utfordringer med å få bygd ut E6 videre oppover Gudbrandsdalen.

Det er meget bra at Lillehammer besluttet å sende saken ut på høring. Men, det er ikke bra, hvis Ringebu kommune opplever at de ikke er snakket med slik vi leser i GD. Arbeidet med planprogrammet skal gjennomføres av Nye Veier i tett samarbeid med kommunene. På et møte med ordførerne i Gudbrandsdalen torsdag, var det bred enighet om at god kommunikasjon er viktig for framdriften. Det er helt nødvendig for å oppnå et godt resultat.

Reguleringsplanen er på plass i Øyer og med skisse til en gang og sykkelvei. Her går det mot at Nye Veier utvider planområdet, så det dekker nok areal også til gang og sykkelvei. Dette ser ut til å bli en bra løsning – også for de mjuke trafikantene.

Dette handler om å binde en stor bo- og arbeidsregion sammen og at varer Innlandet, Trønderne, og Vestlendingene produserer skal raskt til markedene. Ny E6 vil gi betydelig forbedring i mobilitet og blir helt sentralt for jobb- og verdiskaping i Lillehammer, Gudbrandsdalen og Innlandet. Og, det handler om trafikksikkerhet. E6 skal ikke være en dødsveg.

Innlandet får en ny sykehusstruktur, og vi trenger trygge og raske «blodårer» inn til sykehusene. Med E6-utbygging mellom Moelv og Otta vil reisetiden bli redusert med 25–30 minutter.

Det er avgjørende at vi sammen holder framdriften, ikke stopper opp og at vi sikrer oppstart, arbeidsplasser og utvikling. Da kan vi få det til slik som Aasmund Hobbesland i Nye Veier sa i et møte med oss om mottoet til Lindesnes trekkspillklubb; «Det viktigste er å starte og slutte på likt. Det imellom løser vi sammen.»

Jon Kristiansen, regiondirektør i NHO
Guttorm Tysnes, regionsjef i NLF og leder av Veiforum Innlandet