Holder fast på vedtaket om Mjøssykehuset

Det er ingen planer om å vurdere utbyggingen av Mjøssykehuset på nytt.