21. april er det 50 år siden det ble «lov» å være homofil, og forbudet mot homosex ble opphevet. Det er verdt å feire, men fortsatt er det en vei å gå, som diskusjonen om pride i Gudbrandsdalen blant annet har vist.

Venstre vil bedre levekårene for skeive og ta et oppgjør med hat og skam. Det må være en raushet for at folk må få være seg selv og føle tilhørighet. I vår region trenger vi at folk vil bosette seg. Følelse av aksept gir mer attraktive bomiljø. Derfor trenger vi også å markere og feire pride.

For mange er det å være skeiv fortsatt ekstremt vanskelig å leve med. Fortsatt er det nok også slik at mange som vokser opp ikke tør å ta det for gitt at familie og venner er tolerante. Si at du er det! Si det igjen! Aksept ligger i stor grad i dagligspråket.

Opphevingen av § 213 er en milepæl i norsk historie. Det var en forløsning for et mer mangfoldig samfunn, med mer aksept og respekt. Likevel er de viktigste kampene de som ennå ikke er vunnet.

På tross av kampene som gjenstår, er Norge et av verdens beste land for skeive. I Europa trekker autoritære krefter i feil retning. Polen strammer inn skeives rettigheter. I mange land i verden kan du fortsatt straffes for å ligge med noen av eget kjønn. Norge må ta kampen mot hat og vold her hjemme, og for menneskerettigheter og frihet der ute.

Det meste av kampen for skeives rettigheter her hjemme, handler om retten til en likestilt hverdag. Det inkluderer retten til familieliv.

I dagens samfunn ser familier mer ulike ut enn før. Noen har én forelder, noen har to av samme kjønn. Andre har noen biologiske foreldre og noen juridiske. Regnbuefamiliene må anerkjennes og likestilles, også i lovverket. Det vil gi barna større trygghet, og foreldrene like rettigheter som andre.

Homofili har vært lovlig i et halvt århundre. Det har lagt grunnlaget for en lang frihetskamp som ennå ikke er over. Vi i Venstre vil fortsatt gå i front for frihet og retten til å være og elske den du selv vil.

Terje Kongsrud og Jo Are Aamodt Brænden, ledere av Venstre i Lillehammer og Gausdal